Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Σύμφωνα με τους γενικούς στόχους του μαθήματος της Γεωγραφίας, στο σενάριο που εξετάζουμε  επιδιώκεται η γνωριμία με το φυσικό περριβάλλον, η αλληλεπίδραση μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπων, η υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών για την ομαλή και δημιουργική ένταξη των μαθητών στο φυσικό και κοινωνικο-πολιτιστικό τους περιβάλλον, καθώς και η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την επικοινωνία και τις πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες με στόχο την έρευνα γεωγραφικών θεμάτων και η επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων (ΦΕΚ 303- Β/13-3-2003).

Πιο συγκεκριμένα, εδώ αναπτύσσεται ο προβληματισμός και η ευαισθητοποίηση των μαθητών για το ακραίο καιρικό φαινόμενο του καύσωνα και συσχετίζουμε το κλίμα με τις ασχολίες των ανθρώπων. Επίσης συσχετίζονται οι κατάλληλες ανθρώπινες δραστηριότητες με τις υπάρχουσες κλιματικές συνθήκες.

Η διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση συνίσταται αντίστοιχα στη συνεχή παρακολούθηση της όλης συµµετοχής και του βαθµού δραστηριοποίησης των µαθητών κατά τη διεξαγωγή του µαθήµατος, καθώς και στον έλεγχο επίτευξης των διδακτικών στόχων με το Φύλλο Εργασίας που παρατίθεται στο τέλος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ- ΓΕΩΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ (σελ30-31) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Βρίσκω τρόπους να αντιμετωπίσω όσο γίνεται καλύτερα, την αυξημένη θερμοκρασία και τον καύσωνα προσαρμόζοντας τον τρόπο ζωής και τις δραστηριότητές μου ανάλογα με τον τόπο που ζω. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Ο ήλιος, ο φίλος μας.
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
20 λεπτά
Φάση 2: Προστασία από την βλαβερή ακτινοβολία.
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
15 λεπτά
Φάση 3: Ο ήλιος στο χέρι μου.
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Ο ήλιος είναι πηγή ζωής για τον κόσμο μας.
  2. Προσέχω την επαφή μου με τον ήλιο τους καλοκαιρινούς μήνες.
  3. Εφαρμόζω και μόνος/η μου τις οδηγίες που έμαθα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Γεωγραφία Δημοτικού
Φυσικό περιβάλλον
Καλοκαίρι
Καύσωνας
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ, Βιντεοπροβολέας, ευρυζωνική σύνδεση
Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Παπαναστασίου (Εκπαιδευτικός)