Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ένα παράδειγμα αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική της τραγωδίας: Δημιουργία ψηφιακών κόμικς με βάση την "Ελένη" του Ευριπίδη

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Βασικοί στόχοι του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου ήταν η πρόσληψη της 1ης σκηνής του προλόγου της τραγωδίας Ελένης του Ευριπίδη ως παράστασης, η δημιουργική διασκευή αυτής της σκηνής και η οπτικοποίηση των διασκευών από τους μαθητές. Η μεταφορά των διασκευών σε ψηφιακή μορφή (ως ψηφιακών κόμικς) δημιουργήθηκε μέσω του εκπαιδευτικού ανοικτού προγράμματος toondoο. Για τον ιστότοπο του προγράμματος όπου παρουσιάζονται τα κόμικς επιλέχθηκε ο ηλεκτρονικός κόμβος του επίσημου πανελλήνιου σχολικού δικτύου (sch.gr). Μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών έγιναν κατανοητές βασικές έννοιες του προλόγου και η τραγωδία προσεγγίστηκε ως έργο ζωντανό που συνομιλεί με την εποχή και τις εμπειρίες των μαθητών.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Ένα βασικό εκπαιδευτικό πρόβλημα της διδασκαλίας της τραγωδίας στο Γυμνάσιο είναι η ανάδειξη της ουσίας του αρχαίου πολιτισμού και ιδίως διαχρονικών ιδεών και αξιών του μέσω της κριτικής πρόσληψης του δραματικού έργου από τους μαθητές, σύμφωνα και με το Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για την Αρχαία Γραμματεία (ΕΠΠΣ και ΔΕΠΠΣ). Μέσω της διδακτικής πρότασης που ακολουθεί (δημιουργία ψηφιακών κόμικς) μπορούν να γίνουν κατανοητές βασικές έννοιες του έργου του Ευριπίδη και η τραγωδία "Ελένη" να προσεγγιστεί ως έργο ζωντανό που συνομιλεί με την εποχή και τις εμπειρίες των μαθητών. Έτσι, οι μαθητές αυτενεργώντας μπορούν να βιώσουν την τραγωδία ως μέρος της δικής τους τοπικής παράδοσης. Λόγω του χρονικού περιορισμού του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου σε τρεις διδακτικές ώρες η πρόταση που ακολουθεί επικεντρώνεται στη δημιουργία ψηφιακών κόμικς με βάση την πρώτη σκηνή του προλόγου της τραγωδίας.

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Σύνδεση κειμένου- ενδιαφερόντων μαθητών, Ομάδες
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
45 λεπτά
Φάση 2: Ολοκλήρωση διασκευών, σκηνοθεσίας, ανατροφοδότηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο
45 λεπτά
Φάση 3: Ολοκλήρωση ψηφιακών κόμικς, συζήτηση και ανάρτηση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Ουσιαστική κατανόηση βασικών εννοιών της 1ης σκηνής προλόγου (π.χ. αντίθεση «είναι»- «φαίνεσθαι»)
  2. Εξέταση καινοτομιών Ευριπίδη-σύνδεση παρελθόντος με παρόν (διαχρονικές αξίες: πόλεμος, στάση θεών)
  3. Βιωματική- ομαδοσυνεργατική μάθηση: δημιουργική πρόσληψη 1ης σκηνής (διασκευές, κόμικς, μουσική)
  4. Πρόσληψη τραγωδίας ως θεατρικής παράστασης, καλλιέργεια κριτικού, οπτικού, ψηφιακού εγγραμματισμού.
  5. Διάχυση του αποτελέσματος μέσω διαδικτύου με τη δημιουργία ιστοτόπου- σύνδεση με ιστολόγιο σχολείου.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Δημιουργική γραφή
Ψηφιακά κόμικς
Δραματική ποίηση (τραγωδία)
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Προβολή μέσω υπολογιστή, Αξιοποίηση υπολογιστών εργαστηρίου
Δημιουργός Σεναρίου: Βασιλική Καμπουρέλλη (Εκπαιδευτικός)