Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η εξάπλωση των Αράβων και ο πολιτισμός τους

45 λεπτά

Δημιουργία διαδραστικού χάρτη

Κατά την 4η διδακτική ώρα oι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν το Web2 εργαλείο, Umapper, για να δημιουργήσουν διαδραστικούς χάρτες με το υλικό που συγκέντρωσαν στην ομαδική τους εργασία που έιχαν αναλάβει κατά την 1η διδακτική ώρα. Βέβαια θα έχει προηγηθεί πριν το μάθημα η δημιουργία λογαριασμού στο Umapper από τον καθηγητή, για να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος για τη δημιουργία των διαδραστικών χαρτών.

Στους παρακάτω 3 συνδέσμους μπορείτε να δείτε 3 τέτοιους διαδραστικούς χάρτες που είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής του σεναρίου σε 3 διαφορετικά σχολικά τμήματα.

Σημαντικές ήττες των Βυζαντινών

Σημαντικές ήττες των Βυζαντινών 2

Σημαντικές ήττες των Βυζαντινών 3

Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Νικολάου (Εκπαιδευτικός)