Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η εξάπλωση των Αράβων και ο πολιτισμός τους

45 λεπτά

Απαντήσεις στα φύλλα εργασίας

Κάθε ομάδα ανακοινώνει τις απαντήσεις για ορισμένες από τις δραστηριότητες που ολοκλήρωσε. Κάποιες από τις απαντήσεις στις δραστηριότητες (ανάλογα με το χρόνο που έχει στη διάθεσή του ο καθηγητής) γράφονται διαδραστικά από τους μαθητές στο διαδραστικό πίνακα της τάξης.. 

Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Νικολάου (Εκπαιδευτικός)