Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η εξάπλωση των Αράβων και ο πολιτισμός τους

45 λεπτά

Η εξάπλωση των Αράβων

Φύλλα Εργασίας

Πορεία και δραστηριότητες: Αρχικά οι μαθητές χωρίζονται σε 6 ομάδες 3-4 ατόμων (σε κάθε ομάδα 2 υπολογιστές) και στη συνέχεια καλούνται να ανοίξουν κατά την 1η διδακτική ώρα  την παρουσίαση «Η εξάπλωση των Αράβων» (την οποία θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο) και τους δίνεται το φύλλο εργασίας 1.  Οι μαθητές αφού δουν τα ζητούμενα τoυ φύλλoυ εργασίας, καλούνται να μελετήσουν τις διαφάνειες της παρουσίασης, να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας και να παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους κατά τη διάρκεια της 3ης ώρας (εφόσον δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν το φύλλο εργασίας, αυτό γίνεται στο σπίτι, αφού όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι δημοσιευμένο στο διαδίκτυο). 10 λεπτά πριν το τέλος της  πρώτης διδακτικής ώρας γίνεται ανάθεση της ομαδικής εργασίας που βρίσκεται στο τέλος του φύλλου εργασίας. 

Η εξάπλωση των Αράβων

Διευκρίνιση: 
Αρχείο Powerpoint
Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Νικολάου (Εκπαιδευτικός)