Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η εξάπλωση των Αράβων και ο πολιτισμός τους

5 λεπτά

Μέθοδος

Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η ερευνητική – ομαδοσυνεργατική, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η εφαρμογή αντίστροφης τάξης (flipped classroom) με την επεξεργασία από τους μαθητές πολυτροπικού υλικού που έχει ετοιμάσει κι αναρτήσει ο εκπαιδευτικός σε ιστότοπο για τους μαθητές του (το υλικό βρίσκεται στις υπόλοιπες φάσεις του σεναρίου), ενώ οι εργασίες και οι ασκήσεις, που κατά την παραδοσιακή διδασκαλία γίνονται στο σπίτι, τώρα λαμβάνουν χώρα στο σχολείο υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, (Staker & Horn, 2012) με τη μορφή φύλλων εργασίας που συμπληρώνονται από τους μαθητές στο εργαστήριο πληροφορικής και μόνο συμπληρωματικά στο σπίτι. Δηλαδή ο καθηγητής περιορίζεται μόνο στο να περνά από κάθε σταθμό εργασίας και να βοηθάει τους μαθητές, όταν ο ίδιος κρίνει ότι πρέπει ή όταν αυτοί δυσκολεύονται σε κάτι.

Δημιουργός Σεναρίου: Γεώργιος Νικολάου (Εκπαιδευτικός)