Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο Φιλαθλίξ πάει γήπεδο!!!

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Στόχος του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι να παρουσιάσει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τα αποτελέσματα ενός καινοτόμου δικτύου με θέμα τον αθλητισμό και τη βία στα γήπεδα, που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015 σε δυο δημοτικά σχολεία της πόλης του Πύργου. Οι μαθητές των σχολείων είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τόσο τις αξίες του αθλητισμού όσο και την παθογένεια της βίας στα γήπεδα μέσα από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: του αθλητή, του δημοσιογράφου και του αστυνομικού. Στη συνέχεια μέσω της διαθεματικότητας διαμόρφωσαν τον δικό τους πρότυπο φίλαθλο και τον ανέδειξαν μέσα από εικαστικές δημιουργίες, κόμικς, φωτο-ιστορίες, βιντεοκλίπ. Η εργασία μας φιλοδοξεί να παρουσιάσει μια νέα προσέγγιση για την αθλητική διαπαιδαγώγηση των μαθητών, η οποία αξιοποιεί τις αρχές της ενσυναίσθησης και του κοινωνικού γραμματισμού και στηρίζεται στην επιστήμη της Κοινωνιολογίας του Αθλητισμού που βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα και σε μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται γενικότερα από τις κοινωνικές επιστήμες.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση συχνών καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε ως καθηγητές Φυσικής Αγωγής στο μάθημά μας, όπως φαινόμενα σωματικής ή λεκτικής επιθετικότητας, αδυναμία ή άρνηση για αποδοχή και τήρηση των κανόνων του παιχνιδιού, δυσκολία πολλών μαθητών στη συναισθηματική διαχείριση της ήττας, ημιμάθεια των βασικών αξιών που διέπουν κάθε αθλητική δραστηριότητα αλλά και τη ζωή γενικότερα. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Θεωρητικό υπόβαθρο με έρευνα και συζήτηση
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα
90 λεπτά
Φάση 2: Καλλιτεχνικές Δημιουργίες - Μασκότ
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα εικαστικών
180 λεπτά
Φάση 3: Συνέντευξη - Αθλοπαιδιές
Χώρος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο - Προαύλιο
360 λεπτά
Φάση 4: Ηλεκτρονικό κόμικ & Φωτο-ιστορίες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής - Αίθουσα Θεατρικής Αγωγής - Προαύλιο
45 λεπτά
Φάση 5: Δημιουργία βιντεοκλίπ κατά της βίας.
Χώρος Διεξαγωγής: Προαύλιο
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. 1. Να κατανοήσουν το «Ευ» του Αθλητισμού
  2. 2. Να κατανοήσουν την έννοια του φιλαθλητισμού και τη διαφορά μεταξύ φιλάθλου και οπαδού.
  3. 3. Να διευρύνουν τη γνώση τους και να κατανοήσουν ουσιαστικά τι σημαίνει «αγαπώ τον Αθλητισμό».
  4. 4. Να συνειδητοποιήσουν ότι οι αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» συντελούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη
  5. 5. Να οδηγηθούν σε αλλαγή στάσεων και να εφαρμόζουν συμπεριφορά τίμιου παιχνιδιού
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Αθλητική Παιδεία
Τίμιο Παιχνίδι
Κοινωνικός Γραμματισμός
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Υπολογιστές, Αθλητικό υλικό, Γραφική ύλη
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΙΚΕΑ (Εκπαιδευτικός)