Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ - ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ Μ.Ε.Κ.

45 λεπτά

Εκτέλεση μετρήσεων σε κινητήρα στον πάγκο

Ο καθηγητής κατευθύνει τις ομάδες των μαθητών στους πάγκους εργασίας όπου θα εκτελέσουν τις απαιτούμενες μετρήσεις.

Μαζί τους μπορούν να έχουν : Μπλόκ στο οποίο θα αναγράφονται οι ευρεθήσες τιμές μετρήσεων. Τον εργαστηριακό οδηγό (Βιβλίο) του μαθήματος ΜΕΚ ΙΙ , και προαιρετικά  Φύλλο εργασίας μετρήσεων απο παλαιότερες ασκήσεις μαθητών.

Στον πάγκο εργασίας υπάρχουν : Κινητήρας που θα πραγματοποιήσουν τις μετρήσεις τους ( ως εποπτικό μέσο ) .

Εργαλεία που θα τους χρειαστούν . Όργανα ελέγχου και μετρήσεων όπως  ( παχύμετρο , μικρόμετρο ψηφιακό  και αναλογικό , μαγνητική  υψομετρική  βάση συγκράτησης μικρομέτρου  , πλαστιγκέιτζ .

Για λόγους ασφαλείας θα φορέσουν γάντια  και ποδιά εργασίας .

http://autorepman.com/el/index.php?pageid=Fiat&news17_page=2

Διευκρίνιση: 
Στη σελίδα αυτή υπάρχουν τα μάνιουαλ του κατασκευαστή για τους κινητήρες που θα γίνουν οι μετρήσεις από τους μαθητές
Δημιουργός Σεναρίου: Σωτήρης Καλύβας (Εκπαιδευτικός)