Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΘΟΡΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ - ΕΜΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ Μ.Ε.Κ.

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο απευθύνεται ( κυρίως) σε μαθητές της Δ΄τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ , Ειδικότητας Τεχνήτες Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου.

Μεθοδολογική προσέγγιση : Παρουσιάζεται μια αυθεντική δραστηριότητα ( απλοποιημένη ) στο χώρο του εργαστηρίου ΜΕΚ. Με τη δραστηριότητα αυτή συνδέεται η επιστήμη των μετάλλων για τους κινητήρες , η εύρεση φθοράς σε διάφορα βασικά σημεία, οι επιπτώσεις για το περιβάλλον και τρόποι επισκευής.

Γιαυτό προβλέπεται οι μαθητές να εργάζονται σε ομάδες 4-5 ατόμων .

Η πορεία της δράσης αυτής κατευθύνεται κυρίως από τον καθηγητή , αφήνει όμως και περιθώρια στους μαθητές για αυτενέργεια και ανακάλυψη της νέας γνώσης.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σενάριο εξελίσσεται στα πλαίσια της διδασκαλίας του 2ου Κεφαλαίου του Βιβλίου ΜΕΚ ΙΙ Θεωρία. Επίσεις απο τον Εργαστηριακό Οδηγό Άσκηση 2.3.(μετρήσεις ανοχών και φθοράς , κυλίνδρου - εμβόλου και στροφαλοφόρου άξονα).

Με την δραστηριότητα αυτή οι μαθητές μαθένουν να σκέφτονται και να ενεργούν όπως οι τεχνήτες επισκευής κινητήρων.

Οι φθορές που παρουσιάζονται στους κινητήρες ΜΕΚ μετά απο μεγάλη χρήση είναι φυσιολογικές . Έχουν όμως μεγάλες συνέπειες τόσο στην καλή λειτουργία του κινητήρα , όσο και στην κατανάλωση καυσίμου , κυρίως όμως επιβαρύνουν το περιβάλλον αφου εκεί θα καταλήξουν τα κατάλοιπα απο την κακή λειτουργία ( ολιγόλεπτη διάλεξη καθηγητή ) και παρουσίαση σχετικών εικόνων και βίντεο απο το διαδίκτυο , καθώς και παλαιότερες ασκήσεις μαθητών θα βοηθήσουν στην κατανόηση των βασικών εννοιών της ενότητας που εμπλέκονται.

Μετά την υλοποίηση του σεναρίου ,αναμένεται απο τους μαθητές να αφομιώσουν την σπουδαιότητα των ελέγχων και μετρήσεων στα σημεία που αναφέραμε , βελτιώνοντας έτσι και τα επίπεδα ρύπων του κινητήρα .

Το σενάριο αυτό πραγματεύεται πάνω σε γνώση που έχει αποκτηθεί απο προηγούμενες τάξης κυρίως μέσα απο τα μαθήματα , ΜΕΚ Ι ( 3,4 κεφάλαια )της Β΄τάξης , Τεχνολογία Υλικών Αυτοκινήτου της Α΄τάξης , Τεχνολογία Μηχανολογικών  κατασκευών (μετρήσεις και όργανα μετρήσεων).

Τέλος στην Δ΄τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ όπου γίνεται το σχετικό  μάθημα ΜΕΚ ΙΙ (τα κεφάλαια 2,5 είναι προαπαιτούμενα ) για την εφαρμογή του σεναρίου.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
λεπτά
Φάση 1: Ομάδες εργασίας 4-5 ατόμων
Χώρος Διεξαγωγής:
45 λεπτά
Φάση 2: Εκτέλεση μετρήσεων σε κινητήρα στον πάγκο
Χώρος Διεξαγωγής: Είναι αυτός του εργαστηρίου των ΜΕΚ
45 λεπτά
Φάση 3: Σύγκριση των στοιχείων με αυτά του κατασκευαστή
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας του εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ
20 λεπτά
Φάση 4: Όλες οι ομάδες παρακολουθούν ένα επιλεγμένο βίντεο
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας του εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ
10 λεπτά
Φάση 5: Απάντηση ερωτήσεων εμπέδωσης νέας γνώσης
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας του εργαστηρίου ΜΕΚ ΙΙ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα μέταλλα των κινητήρων
  2. Να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ανοχή- φθορά - ρύθμιση σε μια συναρμογή
  3. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, έρευνας, και δημιουργίας
  4. Να χειρίζονται ευαίσθητα όργανα και εργαλεία με ακρίβεια και προσοχή
  5. Να συσχετίζουν τους κινητήρες ΜΕΚ με την ρύπανση του περιβάλλοντος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Χάλυβας - κράματα μετάλλων
μικρόμετρα
παχύμετρα
ανοχές μετρήσεων
ρεκτιφιέ
ρίποι και καυσαέρια
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Για την διεξαγωγή του σεναρίου απαιτούνται: Η/Υ συνδεδεμένοι σε διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας, τα βιβλία θεωρίας και εργαστηρίου ΜΕΚ Ι ,ΙΙ ,και τα παρακάτω εργαλεία και όργανα:. Πάγκος εργασίας με μέγγενη , απο μία σειρά κλειδιά γερμανοπολύγωνα Νο 8- 24, καρυδάκια σετ Νο 8-24 , κατσαβίδια , εξωλκέας ελατηρίων εμβόλου , μικρόμετρο έσω - έξω μέτρησης , πλαστιγκέιτζ , παχύμετρο, φίλες , δυναμόκλειδο, καθαριστικό υγρό και στουπί , καθώς και κινητήρες ένας για κάθε ομάδα εργασίας . Τα εργαλεία, όργανα και τα υλικά βρίσκονται στον φωριαμό δίπλα από τον κάθε πάγκο εργασίας
Δημιουργός Σεναρίου: Σωτήρης Καλύβας (Εκπαιδευτικός)