Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Δάσος και κλιματική αλλαγή

60 λεπτά

Αξιολόγηση προγράμματος

Φύλλα Εργασίας

Στην καταληκτική φάση του προγράμματος επιχειρείται η αξιολόγηση των διαμορφούμενων περιβαλλοντικών στάσεων των μαθητών και η αξιολόγηση του προγράμματος, μέσα από τεχνικές αυτοαξιολόγησης και συζήτησης. Οι μαθητές επανασυμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο περιβαλλοντικών στάσεων το οποίο είχαν συμπληρώσει κατά την αρχική φάση, προκειμένου να διαπιστωθεί η αλλαγή που προέκυψε ως προς τις φιλοπεριβαλλοντικές τους στάσεις. Η αυτοαξιολόγηση που επιχειρείται από τα μέλη των περιβαλλοντικών ομάδων συνίσταται σε δύο επίπεδα: σε επίπεδο γνωστικών στόχων και σε επίπεδο συνεργασίας με την ομάδα. Επιπλέον, οι μαθητές καταγράφουν την δραστηριότητα εκείνη που τους άρεσε περισσότερο από το πρόγραμμα καθώς επίσης και το κυριότερο συμπέρασμα που προέκυψε από το πρόγραμμα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)