Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Δάσος και κλιματική αλλαγή

240 λεπτά

Βιωματικές δραστηριότητες

Φύλλα Εργασίας

Υιοθετώντας το δομικό μοντέλο περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του Grob, σύμφωνα με το οποίο η περιβαλλοντική συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα ενός πλέγματος περιβαλλοντικών αξιών, περιβαλλοντικής συνείδησης και πληροφόρησης, του αντιλαμβανόμενου έλεγχου συμπεριφοράς (το άτομο θεωρεί ότι μπορεί να συνεισφέρει με τις πράξεις του στην επίλυση των προβλημάτων) και της συναισθηματικής εμπλοκής, οι δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονταιοι μαθητές των δύο τάξεων δεν είναι μόνο γνωστικού περιεχομένου, αφού έχει αποδειχθεί με εμπειρικές έρευνες ότι δεν ισχύει πως η γνώση είναι ο πρωταρχικός παράγοντας για την εμφάνιση περιβαλλοντικά υπεύθυνων στάσεων και συμπεριφορών αλλά και βιωματικού χαρακτήρα, με σκοπό να αυξήσουν τη συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών στα υπό διερεύνηση ζητήματα. Για το λόγο αυτό, αξιοποιώντας τις βιωματικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι μαθητές συμμετέχουν σε μία σειρά από βιωματικού τύπου δραστηριότητες και δράσεις: 1. ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ: οι μαθητές τοποθετούν με σειρά προτεραιότητας, όποια νομίζουν σωστή, καθεμία από τις προτάσεις που δίνονται, προκειμένου να επιτύχουμε σωστή διαχείριση του δάσους. Δεν υπάρχει σωστή η λανθασμένη σειρά αλλά στόχος είναι η σκέψεις και οι συζητήσεις πάνω στην αειφορική διαχείριση των δασών. 2. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΟΛΩΝ - ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ: εκπρόσωποι οικολογικών ομάδων, επενδυτές και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας καλούνται να συζητήσουν και να αποφασίσουν στο ενδεχόμενο ένα μέρος του κοντινού μας δάσους να μετατραπεί σε χώρο διασκέδασης και ψυχαγωγίας (καφετέρια κα.). 3. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: οι μαθητές καλούνται να εκπονήσουν ένα σχέδιο περιβαλλοντικής δράσης και να το θέσουν σε υλοποίηση. Το σχέδιο δράσης θα έχει κάποια χρονική διάρκεια, η οποία θα καθοριστεί με βάση τις ανάγκες του σχεδίου και μπορεί να έχει ως θέμα οτιδήποτε διαλέξουν οι μαθητές. 4. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ: Οι μαθητές καλούνται να λύσουν 4 περιβαλλοντικούς γρίφους και να γράψουν ένα επιχειρηματολογικό κείμενο. Οι γρίφοι οποίοι αφορούν σε γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος αλλά και άλλων μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος, όπως νεοελληνική γλώσσα και μαθηματικά. Τις απαντήσεις τους τις δίνουν σε εκπαιδευτικούς όμορων τμημάτων ή στο διευθυντή του σχολείου, έτσι ώστε οι μαθητές να ξεφύγουν από το στενό πλαίσιο της τάξης τους. Νικήτριες είναι οι ομάδες που θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν όλες τις σωστές απαντήσεις χωρίς χρονικό περιορισμό.

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)