Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Δάσος και κλιματική αλλαγή

120 λεπτά

Δραστηριότητες για το δάσος - κλιματική αλλαγή

Φύλλα Εργασίας

Στην παρούσα φάση οι μαθητές μελετούν το υλικό, αποκωδικοποιούν και αξιολογούν τις πληροφορίες προκειμένου να εμπλακούν στη συνέχεια σε γνωστικύ τύπου δραστηριότητες, έτσι ώστε να επιτευχθούν σε πρώτο επίπεδο οι γνωστικοί στόχοι του προγράμματος. οι μαθητές ανακοινώνουν στην τάξη τα αποτελέσματα των εργασιών τους . Επίσης, δημιουργούν διαδικτυακό συνεργατικό πίνακα ανακοινώσεων (με την εφαρμογή Padletκαι παρουσιάζουν τις εργασίες τους.Προβλέπεται στο τέλος της φάσης αυτής διάλειμμα ανατροφοδότησης για  να συζητήσουν οι μαθητές στην ολομέλεια της τάξης σχετικά με την πορεία υλοποίησης του σχεδίου εργασίας. 

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)