Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Δάσος και κλιματική αλλαγή

60 λεπτά

Δημιουργία ομάδων και χαρτογράφηση εννοιών

Φύλλα Εργασίας

Προηγείται ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες προκειμένου να ακολουθηθεί η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία κατά την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας και η συζήτηση σχετικά με τις προσδοκίες τους από το πρόγραμμα. Επιπλέον οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο περιβαλλοντικών στάσεων, προκειμένου να διερευνηθούν οι στάσεις του σε σχέση με το περιβάλλον. Οι μαθητές δημιουργούν εννοιολογικούς χάρτες με σκοπό να οργανώσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους σχετικά με το δάσος. Επιπλέον, δημιουργούν εννοιολογικούς χάρτες με σκοπό να ανιχνευθούν οι ιδέες τους σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι δυνατό να γίνει με τις διαδικτυακές εφαρμογές Βubbl.us και Τext2mindmap.

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)