Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα φυτά "μαγειρεύουν" την τροφή τους

45 λεπτά

Σύνδεση με το περιβάλλον/ενσυναίσθηση

Φύλλα Εργασίας

1.Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν την 1η ερώτηση στο φύλλο εργασίας, να δημιουργήσουν δηλ. μια συνταγή, η οποία συνδέεται και με στόχους του γλωσσικού μαθήματος αλλά συγχρόνως βοηθάει στην αφομοίωση της γνώσης, αφού αποτελεί μια γραφική αναπαράσταση εννοιών αναδεικνύοντας τις σχέσεις τους.(5΄)

2.Στη συνέχεια καλούνται να συμπληρώσουν τα κενά στη διαδραστική άσκηση που ακολουθεί και η οποία εστιάζει στην έκλυση του οξυγόνου συνδέοντας τη νέα γνώση με την καθημερινή ζωή και δημιουργώντας οικολογική ευαισθησία.(5΄)

3.Κατόπιν καλούνται να συμπληρώσουν ομαδικά τη 2η άσκηση του φύλλου εργασίας, δηλ. να δημιουργήσουν έναν διάλογο (χρησιμοποιώντας την προσωποποίηση), τον οποίο θα μελοποιήσουν και θα τον "παίξουν" ως θεατρικό παιχνίδι. Η δραστηριότητα αυτή κινητοποιεί όλους τους μαθητές να "βιώσουν" με διασκεδαστικό τρόπο τη γνώση καλλιεργώντας τη φαντασία και δημιουργεί προϋποθέσεις ενσυναίσθησης, αφού οι μαθητές μπαίνουν στο ρόλο του φυτού με το σώμα τους και κουνώντας τα χέρια τους( που παριστάνουν τα φύλλα) "μαγειρεύουν" την τροφή του. Η άσκηση αυτή συνδέεται διεπιστημονικά με τη Θεατρική Αγωγή, τη Μουσική και τη Γλώσσα.(20΄)

4.Στο τέλος δίνεται η 3η και 4η άσκηση του φύλλου εργασίας, οι οποίες δημιουργούν περαιτέρω οικολογική ευαισθητοποίηση και συνείδηση για την ανάγκη προστασίας του οκοσυστήματος και κατ' επέκταση του πλανήτη, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να προβληματιστούν, να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη και συγχρόνως αποτελούν τη βάση για ένα περιβαλλοντικό project συνδυάζοντας και άλλα γνωστικά αντικείμενα και συνδέοντας τη γνώση και με άλλα επιστημονικά πεδία (στα πλαίσια της διεπιστημονικής προσέγγισης βοηθώντας στον εξορθολογισμό της ύλης),  όπως η Γεωγραφία, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή  και βέβαια βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν πλούσιο προφορικό λόγο αποκτώντας την υποδομή να διαμορφώνουν άποψη  ως ενεργοί και σκεπτόμενοι πολίτες.(15΄)

Παιχνίδι γνώσεων για την έκλυση οξυγόνου κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΘΟΥΛΑ ΛΙΟΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)