Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τα φυτά "μαγειρεύουν" την τροφή τους

45 λεπτά

Διερεύνηση αντιλήψεων/σύνδεση με τα προηγούμενα

Φύλλα Εργασίας

1. Προκειμένου να διερευνηθούν οι πρώιμες συνήθως λανθασμένες ή μη ολοκληρωμένες αντιλήψεις δίνουμε στους μαθητές να συμπληρώσουν την 1η ερώτηση του φύλλου εργασίας,  που αφορά στον τρόπο λήψης τροφής από τα φυτά, τον οποίο συνήθως ταυτίζουν με τον τρόπο λήψης της τροφής από τα ζώα και τον άνθρωπο. Ακόμη και οι μαθητές που θυμούνται την αναγκαιότητα της ηλιακής ενέργειας από αναφορές προηγούμενων τάξεων δεν έχουν ολοκληρωμένη γνώση για τη χημική αντίδραση που συντελείται (8΄).

2.Στη συνέχεια προβάλλονται εικόνες οι οποίες ενεργοποιούν τους μαθητές να συζητήσουν και να ανακαλέσουν, με φθίνουσα καθοδήγηση από τον/την εκπαιδευτικό, προηγούμενες γνώσεις και να προσπαθήσουν να τις συνδέσουν με το πρόβλημα που έχουν να λύσουν (γίνεται λόγος για τη χλωροφύλλη των φύλλων αλλά και για μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε χημική). Επίσης ζητείται από τους μαθητές να ερμηνεύσουν, με βάση τα βέλη που υπάρχουν στην εικόνα, τα υλικά που εισάγονται και τα υλικά που εξάγονται. Τα διαδραστικά σημεία των εικόνων βοηθούν τους μαθητές να διορθώσουν τις απόψεις τους.(12΄)

3.Εν τω μεταξύ έχουν ετοιμαστεί δύο γλάστρες με φυτά από τις προηγούμενες μέρες τις οποίες περιποιούνται οι μαθητές αλλά τη μία την έχουν βάλει σε σκοτεινό μέρος.ή έχουν καλύψει τα φύλλα με αλουμινόχαρτο. Έτσι βιωματικά αντιλαμβάνονται πως το φυτό που έχουν σε σκοτεινό μέρος ή με καλυμμένα φύλλα έχει κιτρινίσει. Στη συνέχεια καλούνται να απαντήσουν στη 2η ερώτηση του φύλλου εργασίας μετά τη συζήτηση που προηγήθηκε και να το συνδυάσουν με τη χλωροφύλλη αλλά και τη στέρηση του ηλιακού φωτός.(15΄)

4.Για την εμπέδωση των προηγούμενων γνώσεων που είναι απαραίτητες για την εποικοδόμηση της νέας γνώσης καλούνται οι μαθητές να απαντήσουν στο παρακάτω ψηφιακό παιχνίδι γνώσεων απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις, οι οποίες θεωρούνται σωστές αν είναι ορθογραφημένες, Έτσι εξασκούνται και στην ορθογραφία των συναφών λέξεων.(10΄)

Η χλωροφύλλη ως δομικό στοιχείο του φυτικού κυττάρου: Θυμηθείτε και συζητήστε για το ρόλο της χλωροφύλλης

Ο ρόλος της χλωροφύλλης στη διαδικασία μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε χημική (γλυκόζη): Παρατηρώ τι συμβαίνει στο φύλλο.

Παιχνίδι ερωτήσεων με κάρτες

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΘΟΥΛΑ ΛΙΟΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)