Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γνωρίζω τα είδη των Η/Υ με Εννοιολογικούς Χάρτες

45 λεπτά

Αξιολόγηση και Επεκτάσεις

Για την αξιολόγηση των μαθητών μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω:

Α) Οι μαθητές επεκτείνουν τον εννοιολογικό χάρτη, προσθέτοντας παραδείγματα χρήσης της κάθε κατηγορίας Η/Υ (σπίτι, γραφείο, εργοστάσιο, ερευνητικό κέντρο, πανεπιστήμιο, κράτος). Χρησιμοποιείται διαφορετική κωδικοποίηση και είδος σύνδεσης (π.χ. ) για τα παραδείγματα. Ακολουθεί παρουσίαση στην ολομέλεια.

Β) Οι μαθητές χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του λογισμικού με τις οποίες έχουν εξοικειωθεί, σχεδιάζουν στους σταθμούς εργασίας έναν εννοιολογικό χάρτη με διαφορετικό θέμα, όπως για παράδειγμα το γενεαλογικό τους δέντρο.

Δραστηριότητα 1

Δραστηριότητα 2

Εικόνα 2

Δραστηριότητα 3α

Εικόνα 3α

Δραστηριότητα 3β

Εικόνα 3β

Δραστηριότητα 4

Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτριος Κουτσομητρόπουλος (Εκπαιδευτικός)