Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Γνωρίζω τα είδη των Η/Υ με Εννοιολογικούς Χάρτες

30 λεπτά

Τα είδη των Η/Υ

Αρχικά γίνεται συζήτηση στην τάξη για τις ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούν οι μαθητές και τις εμπειρίες από το περιβάλλον τους (χρησιμοποιούν Η/Υ; Φορητό; Tablet; Κινητό;). Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των συσκευών και ποιες οι διαφορές τους; Τι Η/Υ θα χρησιμοποιούσαν σε ένα εργοστάσιο/βιομηχανία/τράπεζα;

Με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών καταγράφονται στον διαδραστικό πίνακα οι κατηγορίες που προτείνονται  από τους μαθητές και οριστικοποιείται η τελική κατηγοριοποίηση. Γίνεται επίσκεψη επιλεγμένων δικτυακών τόπων, ώστε οι μαθητές να δουν φωτογραφίες-ενδεικτικά παραδείγματα των διαφόρων τύπων Η/Υ και γίνεται συζήτηση για τον ετήσιο διαγωνισμό του ποιο γρήγορου υπερυπολογιστή στον κόσμο.

Δραστηριότητα 1

Διευκρίνιση: 
Συζητήστε στην ομάδα σας αν έχετε δει ή χρησιμοποιήσει κάποια συσκευή όπως επιτραπέζιο Η/Υ, φορητό Η/Υ, tablet, έξυπνο τηλέφωνο. Στη συνέχεια καταγράψτε α) τι ομοιότητες και τι διαφορές έχουν οι κατηγορίες αυτές μεταξύ τους, β) πού (σε ποιους χώρους) συνή

Δραστηριότητα 2

Πηγή 1

Πηγή 2

Δραστηριότητα 3

Διευκρίνιση: 
Βρείτε δύο όμοιες εικόνες για να μάθετε σε ποια κατηγορία αντιστοιχούν

Δραστηριότητα 4

Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτριος Κουτσομητρόπουλος (Εκπαιδευτικός)