Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Ψυκτικός κύκλος με συμπίεση ατμών

10 λεπτά

Ανακεφαλαίωση μαθήματος - Σύνοψη

Στην παρούσα φάση του σεναρίου θα γίνει μια σύντομη Ανακεφαλαίωση - Σύνοψη του μαθήματος που διδάχθηκε.

Ακολούθως θα δοθεί στους μαθητές Εργασίες για το σπίτι.

Μέρη του ψυκτικού κυκλώματος.

Διευκρίνιση: 
Πατήστε πάνω στα διαδραστικά σημεία που βλέπετε στην εικόνα για να κάνετε μια επανάληψη σχετικά με τον ψυκτικό κύκλο που μάθατε.

Εικόνα ψυκτικού κυκλώματος

Δημιουργός Σεναρίου: Νεκτάριος Κοντολαιμάκης (Εκπαιδευτικός)