Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Ψυκτικός κύκλος με συμπίεση ατμών

5 λεπτά

Εργασία για το σπίτι

Φύλλα Εργασίας

Παράδοση στους μαθητές εργασιών που θα πρέπει να εκτελέσουν στο σπίτι.

Ορισμός ημερομηνίας παράδοσης της εργασίας.

Δημιουργός Σεναρίου: Νεκτάριος Κοντολαιμάκης (Εκπαιδευτικός)