Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Ψυκτικός κύκλος με συμπίεση ατμών

15 λεπτά

Αξιολόγηση μαθητών

Οι μαθητές με τη βοήθεια διαφόρων τεστ θα αξιολογηθούν σχετικά με την κατανόηση του μαθήματος. Έτσι ο εκπαιδευτικός θα βεβαιώσει την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του σεναρίου. 

Τεστ πολλαπλής επιλογής - Ερώτηση 1

Τεστ πολλαπλής επιλογής - Ερώτηση 2

Τεστ πολλαπλής επιλογής - Ερώτηση 3

Τεστ πολλαπλής επιλογής - Ερώτηση 4

Τεστ πολλαπλής επιλογής - Ερώτηση 5

Τεστ πολλαπλής επιλογής - Ερώτηση 6

Τεστ πολλαπλής επιλογής - Ερώτηση 7

Τεστ πολλαπλής επιλογής - Ερώτηση 8

Τεστ πολλαπλής επιλογής - Ερώτηση 9

Τεστ πολλαπλής επιλογής - Ερώτηση 10

Τεστ πολλαπλής επιλογής - Ερώτηση 11

Τεστ πολλαπλής επιλογής - Ερώτηση 12

Άσκηση Αντιστοίχισης

Δημιουργός Σεναρίου: Νεκτάριος Κοντολαιμάκης (Εκπαιδευτικός)