Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Ψυκτικός κύκλος με συμπίεση ατμών

10 λεπτά

Εισαγωγή

Παρουσίαση στους μαθητές των εκπαιδευτικών στόχων του σεναρίου.

Επανάληψη στις έννοιες της εξάτμισης, συμπύκνωση, συμπίεσης και εκτόνωσης.

Παρουσίαση με λίγα λόγια του ψυκτικού κύκλου με συμπίεση ατμών που θα παρουσιαστεί στην επόμενη φάση.

Εξάτμιση/ Ατμοποίηση

Διευκρίνιση: 
Ατμοποίηση ονομάζουμε την αλλαγή φάσεως από υγρό σε ατμό.

Συμπύκνωση

Διευκρίνιση: 
Συμπύκνωση ονομάζουμε τη μετατροπή ατμού σε υγρό.

Συμπίεση

Διευκρίνιση: 
Συμπίεση λέμε την αύξηση της πίεσης με την παράλληλη ελλάτωση του όγκου.

Εκτόνωση / στραγγαλισμός

Διευκρίνιση: 
Εκτόνωση / στραγαλισμό ενός υγρού λέμε την μείωση της πιέσεως αερίου ή υγρού χωρίς παραγωγή μηχανικού έργου.

Ψυκτικός κύκλος

Ψυτκικός κύκλος

Ψυτκικός κύκλος (wikipedia)

Δημιουργός Σεναρίου: Νεκτάριος Κοντολαιμάκης (Εκπαιδευτικός)