Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Ψυκτικός κύκλος με συμπίεση ατμών

30 λεπτά

Παρουσίαση του ψυκτικού κύκλου.

Παρουσίαση βήμα βήμα του ψυκτικού κύκλου με συμπίεση ατμών.

Παρουσίαση του ψυκτικού κύκλου.

Διευκρίνιση: 
Παρουσίαση βήμα βήμα του ψυκτικού κύκλου με συμπίεση ατμών.
Δημιουργός Σεναρίου: Νεκτάριος Κοντολαιμάκης (Εκπαιδευτικός)