Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Ψυκτικός κύκλος με συμπίεση ατμών

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν σεμινάριο έχει ως στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές τον ψυκτικό κύκλο με συμπίεση ατμών. Γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση της λειτουργίας του ψυκτικού κύκλου  και έπειτα οι μαθητές εξετάζονται σχετικά για την παρακολούθηση της κατανόησης της διδαχθείσας ύλης.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να κατανοήσουν οι μαθητές τον ψυκτικό κύκλο με συμπίεση ατμών που βρίσκει εφαρμογή στις περισσότερες ψυκτικές μηχανές.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
30 λεπτά
Φάση 2: Παρουσίαση του ψυκτικού κύκλου.
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
15 λεπτά
Φάση 3: Αξιολόγηση μαθητών
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
10 λεπτά
Φάση 4: Ανακεφαλαίωση μαθήματος - Σύνοψη
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
5 λεπτά
Φάση 5: Εργασία για το σπίτι
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναφέρουν τα διάφορα μέρη ενός ψυκτικού κύκλου.
  2. Να είναι ικανοί οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα μέρη ενός ψυκτικού κύκλου.
  3. Να είναι ικανοί οι μαθητές να περιγράφουν την πορεία του ψυκτικού υγρού μέσα στο κύκλωμα.
  4. Να γνωρίζουν οι μαθητές τις μεταβολές που υφίσταται το ψυκτικό υγρό μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ψύξη
ψυκτικός κύκλος
ψυκτικό κύκλωμα
εξατμιστής
συμπυκνωτής
συμπιεστής
εκτονωτική διάταξη
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ, βιντεοπροβολέας, διαδραστικός πίνακας, ηχεία, πίνακας
Δημιουργός Σεναρίου: Νεκτάριος Κοντολαιμάκης (Εκπαιδευτικός)