Βιολογία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο

25 λεπτά

Θηλασμός - Αξιολόγηση - Εργασίες

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή:

  • διερευνούμε τη διαδικασία του θηλασμού αλλά και τα οφέλη του.
  • εξετάζουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
  • αξιολογούμε τι μάθαμε σε όλη την ενότητα "η αναπαραγωγή στον άνθρωπο".
  • η ομάδα διαλέγει θέμα εργασίας.

1η Δραστηριότητα

Θηλασμός

2η Δραστηριότητα

Θηλασμός

3η Δραστηριότητα

Σχόλιο: 
Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε την ερώτηση αντιστοίχισης της διαφάνειας 7.

Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία μητέρας και εμβρύου

4η Δραστηριότητα (αξιολόγηση)

Σχόλιο: 
Ποια ομάδα έβγαλε το μεγαλύτερο σκορ!!!!!!

Παρατηρήστε τις εικόνες που ακολουθούν και απαντήστε τις αντίστοιχες ερωτήσεις.

Αντρικό αναπαραγωγικό σύστημα

Ερώτηση αντιστοίχισης.

Γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα.

Ερώτηση αντιστοίχισης.

Απεικόνιση εμβρύου.

Ερώτηση αντιστοίχισης.

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής

Ερώτηση επιλογής σωστής λέξης.

Ερώτηση αντιστοίχισης.

Ερώτηση σωστού-λάθους

Αντιστοιχίστε τα στάδια του τοκετού στην κατάλληλη εικόνα.

Παιχνίδι μνήμης

5η Δραστηριότητα ( ομαδικές εργασίες)

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΑ (Εκπαιδευτικός)