Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

20 λεπτά

Παρουσίαση εργασιών- Ανταλλαγή απόψεων

Οι ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες τους και ακολουθεί συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και καταγραφή εντυπώσεων μεταξύ των ομάδων.

Διδακτικοί στόχοι:α. Να μάθουν οι μαθητές να αναζητούν πληροφορίες και να εργάζονται ομαδικά και β. Να μάθουν να παρουσιάζουν τις απόψεις τους και να έχουν κριτική σκέψη.

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ (Εκπαιδευτικός)