Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

20 λεπτά

Δραστηριότητα: Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Φύλλα Εργασίας

Μοιράζεται στις ομάδες το Φύλλο εργασίας με την Δραστηριότητα: Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους 20 λεπτά προκειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο για την ομάδα χωρών που τους έχει ανατεθεί σε σχέση με τον πολιτισμό τους.

Θα αναζητηθούν για κάθε χώρα της ομάδας χωρών που τους έχει ανατεθεί πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται σε: συγγραφείς, ποιητές, ζωγράφους, συνθέτες, πολιτιστικά μνημεία και κάθε πληροφορία σχετική με τον πολιτισμό των υπό εξέταση χωρών και θα συνταχθεί ένα συνοπτικό κείμενο (περίπου 5-7 σειρές για κάθε χώρα) το οποίο και κάθε ομάδα θα παρουσιάσει στην επόμενη φάση του σεναρίου στην ολομέλεια.

Διδακτικός στόχος δραστηριότητας: Να γνωρίσουν οι μαθητές τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, να καλλιεργηθούν αισθήματα σεβασμού και αλληλεγγύης των λαών.

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ (Εκπαιδευτικός)