Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

30 λεπτά

Πρόκληση Ενδιαφέροντος- Προετοιμασία- Αφόρμηση

Φύλλα Εργασίας

Παρουσιάζονται οι στόχοι της διδακτικής ενότητας, οι οποίοι και καταγράφονται στον πίνακα. Έτσι στο τέλος, θα κάνουμε με τους μαθητές έναν έλεγχο για τον αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι αυτοί.

Οι μαθητές ενημερώνονται ότι θα συμμετέχουν ενεργά στην πορεία της διδασκαλίας, η οποία απαιτεί τον χωρισμό τους σε ομάδες (3-4 ατόμων ανάλογα με το μέγεθος της τάξης).

Ακολουθεί η εισαγωγή από τον καθηγητή, ο οποίος θέτει το έτος αφετηρίας για την έναρξη της μελέτης. Βρισκόμαστε στο 1950 όπου τα κράτη της Ευρώπης προσπαθούσαν ακόμη να επουλώσουν τις πληγές τους από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος είχε λήξει 5 χρόνια πριν.

Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ως αφόρμηση το κείμενο της ομιλίας του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών R. Schuman της 9ης Μαΐου του 1950 που οδήγησε στη δημιουργία της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κείμενο παρουσιάζεται από τον καθηγητή, ο οποίος αφού δίνει και τις σχετικές απαραίτητες πληροφορίες, το μοιράζει στις ομάδες για περαιτέρω μελέτη. (10 λεπτά)

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στα ερωτήματα του Φύλλου Εργασίας 1. (10 λεπτά)

Οι ομάδες παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους και ο καθηγητής ανακεφαλαιώνει.(10 λεπτά)

Στο τέλος της 1ης φάσης έχει ήδη απαντηθεί με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών το ερώτημα που αφορά στον 1ο διδακτικό στόχο: Να γνωρίσουν οι μαθητές το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ (Εκπαιδευτικός)