Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Αιγές, ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Συχνά το μάθημα της ιστορίας δεν είναι ευχάριστο στους μαθητές, εξαιτίας του πλήθους των πληροφοριών που περιέχουν τα σχολικά εγχειρίδια και τις οποίες, ως παθητικοί δέκτες, οι μαθητές πρέπει να απομνημονεύουν. Έτσι λοιπόν, έγινε προσπάθεια στο παρόν σενάριο, να υπάρχει ποικιλία διαδραστικών δραστηριοτήτων, άλλες ευκολότερες και άλλες δυσκολότερες, που θα κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, οι οποίοι όμως δεν θα πρέπει να περιοριστούν σε αυτές, αλλά-με την καθοδήγηση των φύλλων εργασίας και με βάση τις πληροφορίες που θα τους δίνονται- θα πρέπει να εκφράζουν κρίσεις και να καταλήγουν σε συμπεράσματα, τα οποία θα καταγράφουν στα φύλλα εργασίας. 

Η εργασία θα πρέπει να γίνεται σε ομάδες, ώστε οι μαθητές να ανταλλάσουν απόψεις και τα συμπεράσματα να ανακοινώνονται και να σχολιάζονται στην ολομέλεια της τάξης.

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η γνωριμία με τον αρχαιολογικό χώρο των Αιγών, της αρχαίας πρωτεύουσας των Μακεδόνων, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την Unesco ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έχει ιδιαίτερη μαθησιακή αξία. Θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν κάποια βασικά στοιχεία της ιστορίας του αρχαίου βασιλείου των Μακεδόνων, να κατανοήσουν τη σημασία του ρόλου που το βασίλειο αυτό έπαιξε στην ελληνική ιστορία της εποχής εκείνης, αλλά και των αιώνων που ακολούθησαν, και να εκτιμήσουν τη μεγάλη ιστορική και καλλιτεχνική αξία των ευρημάτων από τις ανασκαφές στη Βεργίνα, άρα και τη συνεισφορά των Μακεδόνων στον ελληνικό πολιτισμό. 

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Η πόλη των Αιγών: Από το μύθο στην ιστορία
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου
45 λεπτά
Φάση 2: Η δολοφονία και η ταφή του Φιλίππου Β' στις Αιγές
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: Ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο: Τα ευρήματα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να εντοπίσουν τη θέση των Αιγών και του βασιλείου της Μακεδονίας στο χάρτη.
  2. Να συνδέσουν τους μύθους για τις Αιγές με την ιστορική πραγματικότητα της βασιλικής πρωτεύουσας.
  3. Να έρθουν σε επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο και με ορισμένα από τα πιο σημαντικά ευρήματά του.
  4. Να εντοπίσουν την σημασία αυτών των ευρημάτων για τη Μακεδονία.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Αιγές
Φίλιππος Β'
Βεργίνα
Μανόλης Ανδρόνικος
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο πληροφορικής με ικανό αριθμό υπολογιστών για τις ομάδες των μαθητών, βιντεοπροβολέας, σύνδεση με το διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Ευθυμιάδου (Εκπαιδευτικός)