Διαθεματικό (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μια διαθεματική προσέγγιση των κειμένων «Ερημωμένα χωριά» και «Γιατί;».

10 λεπτά

Αξιολόγηση- Άλλες Εκδοχές- Κριτική

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  • Η αξιολόγηση των μαθητών λαμβάνει χώρα τόσο κατά τη διάρκεια (διαμορφωτική αξιολόγηση) όσο και μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου μαθήματος (τελική αξιολόγηση), με κριτήριο την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στην αρχή του σεναρίου.
  • Ο διδάσκων συλλέγει τις πληροφορίες αξιολόγησης από ποικίλες πηγές και συγκεκριμένα από τις γραπτές απαντήσεις των ομάδων στο φύλλο εργασίας αλλά και από το αποτέλεσμα της τελικής εργασίας, από τη συνεργασία των μελών των ομάδων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, από τον προσχεδιασμένο προφορικό λόγο και τη συμμετοχή των μαθητών στην ολομέλεια.
  • Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των φύλλων εργασίας θα αφορά συνολικά την κάθε ομάδα και θα βασιστεί στα παρακάτω κριτήρια:

   α) Έχουν εντοπιστεί τα σχετικά με το κάθε ερώτημα στοιχεία στο υλικό;   

   β) Έχουν απαντηθεί  τα ερωτήματα με πληρότητα;

   γ) Τεκμηριώνονται οι απόψεις;

   δ) Υπάρχει λογική αλληλουχία και συνοχή κατά τη διατύπωση των κειμένων των μαθητών;

    ε) Οι εργασίες είναι αποτέλεσμα ομαδοσυνεργατικής διεργασίας, αμοιβαίας συνεισφοράς  και ανταλλαγής απόψεων όλων των μελών της κάθε ομάδας;

    στ) Έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των κατάλληλων προγραμμάτων;

 

 ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ:

  • Το υλικό και το θέμα του σεναρίου προσφέρεται για την περεταίρω μετεξέλιξή του σε κάποιο είδος project.
  •  Επίσης, μπορεί να αποτελέσει το υπόβαθρο για την παραγωγή γραπτού λόγου στο μάθημα της γλώσσας με (υπό)θέμα τις αρνητικές συνέπειες του πολέμου (υπάρχει σχετική ενότητα στο μάθημα της γλώσσας της γ΄ γυμνασίου).
  • Επιπλέον, αποτελεί μια καλή αφετηρία για τη μύηση των μαθητών στη σχετική ενότητα της ιστορίας για την Ελλάδα στο β΄παγκόσμιο πόλεμο (γ΄ γυμνασίου) ή στην ημιτυπική μορφή εκπαίδευσης της γιορτής της 28ης Οκτωβρίου.
  • Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη διδασκαλία της «Ελένης» στη γ΄ γυμνασίου αναφορικά με το αντιπολεμικό μήνυμα της τραγωδίας.

 

 ΚΡΙΤΙΚΗ

Το παρόν σενάριο αποτελεί διδακτική πρόταση. Τα κωλύματα που εικάζεται ότι πιθανόν θα προκύψουν αφορούν κυρίως την εμπλοκή της τεχνολογίας στο σενάριο. Συγκεκριμένα, υπάρχουν θέματα υποδομής όπως η πιθανότητα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αίθουσα με διαδραστικό και υπολογιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο. Επίσης, ίσως πολλοί μαθητές να μην είναι εξοικειωμένοι στη χρήση κάποιου από τα λογισμικά που απαιτούνται.

Όσον αφορά το θέμα του χρόνου, αν η εργασία της τελευταίας διδακτικής ώρας δεν ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιορισμού μπορεί να δοθεί προς ολοκλήρωση στο σπίτι. 

 

Τι μαθαίνουν τα παιδιά;

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)