Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Όλοι μαζί,να σώσουμε τα ζώα που κινδυνεύουν στο νησι" (Ζάκυνθος)

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν ψηφιακό σενάριο φιλοδοξεί μέσα από τις δραστηριότητες και τα φύλλα εργασίας που προτείνει,να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά με:

  • την οικολογία,
  • τη ρύπανση του νερού,
  • ,την προστασία των απειλούμενων ειδών ,
  • τη μείωση σκουπιδιών και την ανακύκλωση.

Επίσης, να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή του ανθρώπου στο περιβάλλον.Να αποθαρρύνει τις καταστρεπτικές για το περιβάλλον συμπεριφορές και να ενθαρρύνει τις θετικές.

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να μάθουν οι μαθητές μέσα από τις δραστηριότητες,ποιά ζώα κινδυνεύουν, από τί κινδυνεύουν και πως μπορούν οι ίδιοι να βοηθήσουν ώστε να μην εξαφανιστούν.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Γνωριμία με τα απειλούμενα είδη και το νησί μου.
Χώρος Διεξαγωγής: Γωνιά Η/Υ.
30 λεπτά
Φάση 2: Χελώνα και Φώκια
Χώρος Διεξαγωγής: Γωνιά Η/Υ.
30 λεπτά
Φάση 3: Ωοτοκία χελώνας- Γέννα φώκιας
Χώρος Διεξαγωγής: Γωνιά Η/Υ
60 λεπτά
Φάση 4: ΣΟΣ κινδυνεύουν!!!
Χώρος Διεξαγωγής: .Γωνιά Η/Υ,τάξη.
30 λεπτά
Φάση 5: Ανακύκλωση τώρα!!!
Χώρος Διεξαγωγής: Γωνια Η/Υ,τάξη.
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το πρόβλημα της εξαφάνισης διαφόρων ειδών.
  2. Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση.
  3. Να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση ανθρώπος- περιβάλλον.
  4. Να μάθουν τις βασικές αρχές της ανακύκλωσης.
  5. Να εργαστούν ομαδικά.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
φώκια μονάχους-μονάχους
χελώνα καρέτα-καρέτα
ωοτοκία
προστασία
απειλούμενα είδη
Ανακύκλωση
εθελοντές.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: Αγγελική Παγκράτη (Εκπαιδευτικός)