Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ανάλυση Αλγορίθμων

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές θα ανακαλύψουν τις τεχνικές ανάλυσης των αλγορίθμων και θα εξοικειωθούν με την έννοια της πολυπλοκότητας των αλγορίθμων.

Το μάθημα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Πληροφορικής ή εναλλακτικά  σε σχολική τάξη, όπου θα υπάρχει ένας Η/Υ, ένας βιντεοπροβολέας και σύνδεση με το διαδίκτυο. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Επιχειρούμε μια πρώτη επαφή με τη θεωρητική μελέτη της ανάλυσης αλγορίθμων.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Αποδοτικότητα Αλγορίθμου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 2: Χρονική Πολυπλοκότητα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να κατανοήσουν ότι οι αλγόριθμοι πρέπει να συγκριθούν με κριτήρια απόδοσης.
  2. Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία του χρόνου εκτέλεσης στην ανάλυση αλγορίθμων.
  3. Οι μαθητές να διακρίνουν και να βρίσκουν τη χρονική πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου.
  4. Οι μαθητές να εφαρμόσουν τη σημειογραφία "Big O" σε διάφορους αλγορίθμους.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ανάλυση αλγορίθμου
χρονική πολυπλοκότητα
χειρότερη περίπτωση
βασικές πράξεις
big O
τάξη αλγορίθμου
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Υπολογιστής με Γλωσσομάθεια, σύνδεση με το Διαδίκτυο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΡΙΤΑ ΝΤΕΒΙΤΕ (Εκπαιδευτικός)