Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Συνομιλώντας με τους Έλληνες Ποιητές

60 λεπτά

Οι Έλληνες Ποιητές σε ένα νέο διάλογο...

Οι Έλληνες Ποιητές σε ένα νέο διάλογο με εμάς. 


Στόχοι

Να προσεγγίσουν την ποιητική δημιουργία με τη βιωματική τους οπτική και τη διαλογική κριτική σκέψη.Δραστηριότητα

Οι μαθητές επιλέγουν στίχους διαφόρων ποιημάτων (από τον ίδιο ποιητή είτε από διαφορετικούς ποιητές), οι οποίοι να εναρμονίζονται, ώστε να "αφουγκράζονται" οι αναγνώστες/ακροατές ένα νέο νόημα.

Οι στίχοι συντροφεύονται με έργα ζωγραφικής, για τα οποία οι μαθητές θεωρούν ότι αποδίδουν τη σκέψη ή το συναίσθημα που υποδηλώνονται στους στίχους.

Οι στίχοι μπορεί να συνταιριάζονται και με ζωγραφικές απόπειρες των μαθητών (Εικαστική Γραφή).


Πόροι

<--------> (Οι προηγούμενοι που αναφέρθηκαν στη Φάση 1)  ….και

MsPowerPoint, MsWord, Windows Movie Maker

Web 2.0 tools [docs google, prezi, mindmap, noticeboard (linoit, realtimeboard), interactive poster (gloster), animoto, timeline (dipity), wordcloud (tagxedo, wordle)...]

...και ενδεικτικά WebMuseums:

http://www.artcyclopedia.com

http://www.artrenewal.org/pages/search.php

http://www.abcgallery.com

http://the-athenaeum.org/art

http://www.oceansbridge.com

http://www.eikastikon.gr
Αξιολόγηση

Ο καθένας αξιολογεί το ρόλο του (και των άλλων συμμαθητών) στο μικρόκοσμο της ομάδας: ενεργός συμμετοχή, συνεργατικό πνεύμα, αμοιβαία μάθηση, διάλογος και σεβασμός των διαφορετικών απόψεων. Με μια έρευνα (ερωτηματολόγιο) ή δημοσκόπηση (Google Form, SurveyMonkey, PollDaddy).


Σημειώσεις

- Αυτό το είδος του Brainstorming (=Καταιγισμός Ιδεών), "VerseBrainstorming" (=Στιχο-Ιδεοθύελλα), ενεργοποιεί την κατασκευή της γνώσης μέσω μιας δυναμικής ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας.

- Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις Web 2.0 εφαρμογές, αποβάλλοντας τη νοοτροπία ότι αυτές προσφέρονται μόνο για το παιχνίδι και τη διασκέδαση, και κατανοώντας ότι συμβάλλουν και στη συζήτηση, επικοινωνία, ευαισθητοποίηση, αποδοχή της διαφορετικότητας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ (Εκπαιδευτικός)