Ερευνητική Εργασία - Project (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Φιλαναγνωσία στα Γερμανικά-Deutsche Literatur-los geht's/Γερμανική Λογοτεχνία-Εμπρός, πάμε!

20 λεπτά

Επέκταση: Εισάγοντας το νέο/Πληροφόρηση μαθητών

Φύλλα Εργασίας

Δραστηριότητα 3-Steckbrief/Έντυπο προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε την ομαδοποίηση της τάξης και διανέμουμε σε κάθε ομάδα το φύλλο εργασίας "Steckbrief/Έντυπο προσωπικών δεδομένων" (βλέπε φύλλο εργασίας 1). Οι μαθητές κάνουν τη γνωριμία τους με τον Till Eulenspiegel. Με βάση το πολυτροπικό κείμενο της πρώτης σελίδας, προτείνονται ερωτήσεις, ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να συνδέσουν τις προηγούμενες έννοιες (Καραγκιόζης) με τις νέες (Till Eulenspiegel) και να εισαχθούν στο θέμα προβαίνοντας σε συγκρίσεις. Τέτοιου είδους ερωτήσεις, με τις οποίες επαναλαμβάνονται ήδη γνωστές γλωσσικές δομές και λεκτικές πράξεις είναι για παράδειγμα: "Wer ist das? -Wie heisst der Mann? -Woher kommt er?-Was ist er?". Επίσης, καθοδηγούμε τους μαθητές, ώστε, αντλώντας στοιχεία από το οπτικό υλικό, να εξάγουν συμπεράσματα ως προς τη σημασία του επώνυμου "Eulenspiegel" (Eule=κουκουβάγια & Spiegel=καθρέφτης). Κρίνεται σκόπιμο, για την καλύτερη κατανόηση του θέματος, στο τέλος αυτής της εργασιακής φάσης, ο εκ/ός να προμηθεύσει τους μαθητές με γενικές πληροφορίες όσον αφορά στην προσωπικότητα Till Eulenspiegel και να τους δώσει μια πολύ περιληπτική περιγραφή για τη δράση του (βλέπε WIKIPEDIA).

Στην επόμενη δραστηριότητα, οι μαθητές στηρίζονται και πάλι στο οπτικό υλικό και αντλούν πληροφορίες και βιογραφικά στοιχεία από μια "ταυτότητα" του χαρακτήρα, καθώς και ένα έντυπο προσωπικών δεδομένων (βλέπε φύλλο εργασίας 1 ή διαδραστική δραστηριότητα Steckbrief) (θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι κάποια δεδομένα είναι ψευδή, διότι δεν έχουν διασωθεί, ενώ θα πρέπει να επισημάνουμε τα αληθή: όνομα, επίθετο, χρονολογία γέννησης/θανάτου, χώρα καταγωγής, εθνικότητα, μητρική γλώσσα, τόπος κατοικίας, αριθμός καταγεγραμμένων ιστοριών). Το έντυπο έχει ως στόχο την επανάληψη λεξιλογίου που έχουν ήδη διδαχθεί στο σχολικό εγχειρίδιο, αλλά και την καλύτερη εμπέδωση με την ανάθεση σε κάθε ομάδα της προφορικής διατύπωσης ενός ερωτήματος σε άλλη ομάδα. Ο εκ/ός θα μπορούσε να εισάγει την προφορική δραστηριότητα ως εξής: "Φανταστείτε ότι θέλετε να γνωρίσετε τον Till Eulenspiegel καλύτερα. Τί ερωτήσεις θα του κάνατε;" Οι ομάδες καλούνται να επαναφέρουν στη μνήμη γνώσεις σχετικές με τη σύνταξη απλών ερωτήσεων: "Wie heisst du?-Welche ist deine Muttersprache?-Wo wohnst du?"

 

Δραστηριότητα 4-Deckblatt/Φύλλο παρατήρησης

Σε ένα δεύτερο στάδιο, κι αφού έχει προηγηθεί η πρώτη προσέγγιση στην προσωπικότητα Till Eulenspiegel, προτείνεται να γνωστοποιηθεί στις ομάδες η ακολουθία των εργασιακών φάσεων της μαθησιακής ενότητας. Για το σκοπό αυτό διανέμεται στις ομάδες το φύλλο εργασίας Deckblatt (βλέπε φύλλο εργασίας 2), το οποίο οργανώνει και συστηματοποιεί την εργασία με συγκεκριμένη σειρά. Ο εκ/ός παρουσιάζει σε συζήτηση το κάθε βήμα, τις δραστηριότητες, τις αναμενόμενες ενέργειες των μαθητών και τη μεθοδολογία εργασίας και δίνει επεξηγήσεις και εφιστά την προσοχή σε πιθανές ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων. Η κάθε ομάδα μπορεί να σημειώσει ένα √ κάθε φορά που ολοκληρώνεται μια δραστηριότητα, καθώς επίσης και να ζωγραφίσει ένα από τα τρία προσωπάκια που δίνονται, για να εκφράσει τη γενική άποψη της ομάδας σχετικά με το αν η εργασία ήταν ενδιαφέρουσα ή όχι.
Με το τέλος της συνθετικής εργασίας, ο εκ/ός συλλέγει το φύλλο παρατήρησης από όλες τις ομάδες προς ανατροφοδότηση και αναθεώρηση/αναπροσαρμογή, όπου απαιτείται. Στη φάση αυτή, οι ομάδες ήδη μπορούν να τσεκάρουν το ολοκληρωμένο βήμα
εργασίας Steckbrief.

Πληροφορίες για τον Till Eulenspiegel

Steckbrief

Διευκρίνιση: 
Συμπλήρωση των κενών με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας
Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Δημητριάδου (Εκπαιδευτικός)