Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ας γνωρίσουμε τους Υγροτόπους!

60 λεπτά

Κίνδυνοι- Απειλές - Ελληνικοί Υγρότοποι

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή, οι μαθητές χρησιμοποιώντας το σχολικό βιβλίο, σε συνδυασμό με ιστοεξερεύνηση, γνωρίζουν τους κινδύνους που απειλούν τους υγροτόπους.

Γνωρίζουν επίσης τους ελληνικούς υγροτόπους διεθνούς σημασίας που προστατεύονται από τη συνθήκη Ramsar, αλλά και μικρότερους νησιωτικούς υγροτόπους που προστατεύονται από το εθνικό δίκαιο.

2.1 Κίνδυνοι για τους υγροτόπους!

2.2 Οι Υγρότοποι κινδυνεύουν!

2.3 Ελληνικοί Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας (Ramsar).

Σχόλιο: 
Οι πληροφορίες προέρχονται από την ενότητα "Ελληνικοί Υγρότοποι" του κεφαλαίου 7, του σχολικού βιβλίου "Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων"

2.4 Ελληνικοί νησιωτικοί υγρότοποι.

Διευκρίνιση: 
Στην Ελλάδα, εκτός από τους υγροτόπους διεθνούς σημασίας, οι οποίοι προστατεύονται από τη σύμβαση Ramsar, υπάρχει ένα πλήθος πολύ σημαντικών μικρότερων νησιωτικών υγροτόπων, οι οποίοι προστατεύονται με Προεδρικό Διάταγμα.
Σχόλιο: 
Επισκεφτείτε την παρούσα ιστοσελίδα και ενημερωθείτε σχετικά με τους Ελληνικούς Νησιωτικούς Υγροτόπους.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΑΓΗΝΑ (Εκπαιδευτικός)