Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ας γνωρίσουμε τους Υγροτόπους!

60 λεπτά

Πρώτη γνωριμία.

Φύλλα Εργασίας

Η παρούσα φάση έχει ως στόχο την πρώτη επαφή των μαθητών με την έννοια "υγρότοπος".

Περιλαμβάνει μελέτη βιβλιογραφίας (από το σχολικό βιβλίο), ιστοεξερεύνηση και ερωτήσεις κατανόησης.

Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε ζευγάρια συμμαθητών.

1.1 Υγρότοποι - πρώτη γνωριμία.

1.2 Ορισμός της έννοιας "Υγρότοποι"

Διευκρίνιση: 
Ορισμός της έννοιας σύμφωνα με το 1ο άρθρο της σύμβασης Ramsar.

1.3 Υποχρεώσεις των κρατών που υπογράφουν τη σύμβαση Ramsar

Διευκρίνιση: 
Αντιστοιχίστε τις φράσεις που ακολουθούν.

1.4 Τύποι Υγροτόπων

Διευκρίνιση: 
Υπάρχουν δυο σωστές απαντήσεις.

1.5 Παράκτιοι υγρότοποι

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις.

1.6 Εσωτερικοί υγρότοποι.

1.7 Λειτουργίες των υγροτόπων

1.8 Η αξία των υγροτόπων για τον άνθρωπο

Διευκρίνιση: 
Η απάντηση αποτελείται από δυο λέξεις, μια από τις οποίες είναι η λέξη αξία.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΜΙΛΙΑ ΛΑΓΗΝΑ (Εκπαιδευτικός)