Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Learning about Water Pollution

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο πραγματεύεται το ζήτημα της μόλυνσης της θάλασσας ως ένα θέμα μέγιστης οικολογικής σημασίας πάνω στο οποίο οι μαθητές καλούνται να τοποθετηθούν μέσω της αγγλικής γλώσσας, αλλά και με τα μέσα έκφρασης που τους προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες. Το σενάριο προτείνεται προς υλοποίηση από την Ε΄ τάξη του δημοτικού σχολείου και είναι συμβατό με τις αρχές του ΑΠΣ για το μάθημα των Αγγλικών της συγκεκριμένης τάξης. Ο διαθεματικός χαρακτήρας του σεναρίου, λόγω της σύνδεσης με το περιβαλλοντικό ζήτημα και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, και η ομαδοσυνεργατική παιδαγωγική προσέγγιση στην οποία στηρίζεται, επιτρέπουν την περαιτέρω αξιοποίηση του στο πλαίσιο ενός ευρύτερου και μεγαλύτερης διάρκειας πρότζεκτ.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σενάριο ασχολείται με το θέμα της μόλυνσης του περιβάλλοντος και, πιο συγκεκριμένα, της μόλυνσης της θάλασσας. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και με την αξιοποίηση των ΤΠΕ επιχειρείται η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ένα θέμα οικολογικού ενδιαφέροντος, η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους στην αγγλική γλώσσα καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στις ΤΠΕ σε ένα ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο διδασκαλίας.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή - Δημιουργία ψηφιακού πόστερ
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 2: Ομαδικές εργασίες για τη θαλάσσια μόλυνση
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με υπολογιστή στη διάθεση των μαθητών / εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: Δημιουργία ψηφιακού κόμικ
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να μάθουν και να εμπεδώσουν οι μαθητές λεξιλόγιο σχετικό με το περιβάλλον και τη θαλάσσια μόλυνση
  2. Να εξασκηθούν στη χρήση του γραμματικού φαινομένου της Προστακτικής και του Απλού Ενεστώτα
  3. Να αξιοποιήσουν το PowerPoint για τη δημιουργία παρουσιάσεων
  4. Να αξιοποιήσουν τα εργαλεία web 2.0 για τη δημιουργία ψηφιακού υλικού
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Περιβάλλον - θαλάσσια μόλυνση - Αγγλικά - Νέες Τεχνολογίες - ψηφιακά εργαλέια
Υλικοτεχνική υποδομή: 
- Διαδραστικός πίνακας ή/και λάπτοπ με προτζέκτορα - Υπολογιστές για τις ομάδες των μαθητών (ή ένας υπολογιστής στον οποίο θα δουλεύουν εκ περιτροπής) - Σύνδεση ίντερνετ
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΕΛΙΜΗ (Εκπαιδευτικός)