Αναλυτικά Στατιστικά

Δημοσιευμενα Υποδειγματικα Σεναρια ανα Γνωστικο Αντικειμενο

23
Υποδειγματικά Σενάρια
8.58%
Ποσοστιαία
17
Υποδειγματικά Σενάρια
6.34%
Ποσοστιαία
15
Υποδειγματικά Σενάρια
5.6%
Ποσοστιαία
14
Υποδειγματικά Σενάρια
5.22%
Ποσοστιαία
13
Υποδειγματικά Σενάρια
4.85%
Ποσοστιαία
12
Υποδειγματικά Σενάρια
4.48%
Ποσοστιαία
11
Υποδειγματικά Σενάρια
4.1%
Ποσοστιαία
10
Υποδειγματικά Σενάρια
3.73%
Ποσοστιαία
9
Υποδειγματικά Σενάρια
3.36%
Ποσοστιαία
9
Υποδειγματικά Σενάρια
3.36%
Ποσοστιαία
9
Υποδειγματικά Σενάρια
3.36%
Ποσοστιαία
9
Υποδειγματικά Σενάρια
3.36%
Ποσοστιαία
8
Υποδειγματικά Σενάρια
2.99%
Ποσοστιαία
8
Υποδειγματικά Σενάρια
2.99%
Ποσοστιαία
8
Υποδειγματικά Σενάρια
2.99%
Ποσοστιαία
6
Υποδειγματικά Σενάρια
2.24%
Ποσοστιαία
6
Υποδειγματικά Σενάρια
2.24%
Ποσοστιαία
6
Υποδειγματικά Σενάρια
2.24%
Ποσοστιαία
5
Υποδειγματικά Σενάρια
1.87%
Ποσοστιαία
5
Υποδειγματικά Σενάρια
1.87%
Ποσοστιαία
5
Υποδειγματικά Σενάρια
1.87%
Ποσοστιαία
5
Υποδειγματικά Σενάρια
1.87%
Ποσοστιαία
4
Υποδειγματικά Σενάρια
1.49%
Ποσοστιαία
3
Υποδειγματικά Σενάρια
1.12%
Ποσοστιαία
3
Υποδειγματικά Σενάρια
1.12%
Ποσοστιαία
3
Υποδειγματικά Σενάρια
1.12%
Ποσοστιαία
3
Υποδειγματικά Σενάρια
1.12%
Ποσοστιαία
3
Υποδειγματικά Σενάρια
1.12%
Ποσοστιαία
3
Υποδειγματικά Σενάρια
1.12%
Ποσοστιαία
3
Υποδειγματικά Σενάρια
1.12%
Ποσοστιαία
3
Υποδειγματικά Σενάρια
1.12%
Ποσοστιαία
3
Υποδειγματικά Σενάρια
1.12%
Ποσοστιαία
3
Υποδειγματικά Σενάρια
1.12%
Ποσοστιαία
3
Υποδειγματικά Σενάρια
1.12%
Ποσοστιαία
3
Υποδειγματικά Σενάρια
1.12%
Ποσοστιαία
2
Υποδειγματικά Σενάρια
0.75%
Ποσοστιαία
2
Υποδειγματικά Σενάρια
0.75%
Ποσοστιαία
2
Υποδειγματικά Σενάρια
0.75%
Ποσοστιαία
2
Υποδειγματικά Σενάρια
0.75%
Ποσοστιαία
2
Υποδειγματικά Σενάρια
0.75%
Ποσοστιαία
2
Υποδειγματικά Σενάρια
0.75%
Ποσοστιαία
1
Υποδειγματικά Σενάρια
0.37%
Ποσοστιαία
1
Υποδειγματικά Σενάρια
0.37%
Ποσοστιαία
1
Υποδειγματικά Σενάρια
0.37%
Ποσοστιαία

Υποβληθεντα Σεναρια ανα Γνωστικο Αντικειμενο

29
Υποβληθέντα Σενάρια
22
Βέλτιστα Σενάρια
3
Επαρκή Σενάρια
4
Ανεπαρκή Σενάρια
29
Μέγιστος Αριθμός
100%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
30
Υποβληθέντα Σενάρια
24
Βέλτιστα Σενάρια
5
Επαρκή Σενάρια
1
Ανεπαρκή Σενάρια
45
Μέγιστος Αριθμός
66.67%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
15
Υποβληθέντα Σενάρια
11
Βέλτιστα Σενάρια
4
Επαρκή Σενάρια
0
Ανεπαρκή Σενάρια
29
Μέγιστος Αριθμός
51.72%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
17
Υποβληθέντα Σενάρια
10
Βέλτιστα Σενάρια
3
Επαρκή Σενάρια
4
Ανεπαρκή Σενάρια
40
Μέγιστος Αριθμός
42.5%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
16
Υποβληθέντα Σενάρια
11
Βέλτιστα Σενάρια
4
Επαρκή Σενάρια
1
Ανεπαρκή Σενάρια
39
Μέγιστος Αριθμός
41.03%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
11
Υποβληθέντα Σενάρια
7
Βέλτιστα Σενάρια
4
Επαρκή Σενάρια
0
Ανεπαρκή Σενάρια
29
Μέγιστος Αριθμός
37.93%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
10
Υποβληθέντα Σενάρια
3
Βέλτιστα Σενάρια
4
Επαρκή Σενάρια
3
Ανεπαρκή Σενάρια
29
Μέγιστος Αριθμός
34.48%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
22
Υποβληθέντα Σενάρια
4
Βέλτιστα Σενάρια
10
Επαρκή Σενάρια
8
Ανεπαρκή Σενάρια
65
Μέγιστος Αριθμός
33.85%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
14
Υποβληθέντα Σενάρια
10
Βέλτιστα Σενάρια
3
Επαρκή Σενάρια
1
Ανεπαρκή Σενάρια
48
Μέγιστος Αριθμός
29.17%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
13
Υποβληθέντα Σενάρια
10
Βέλτιστα Σενάρια
1
Επαρκή Σενάρια
2
Ανεπαρκή Σενάρια
45
Μέγιστος Αριθμός
28.89%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
8
Υποβληθέντα Σενάρια
4
Βέλτιστα Σενάρια
1
Επαρκή Σενάρια
3
Ανεπαρκή Σενάρια
29
Μέγιστος Αριθμός
27.59%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
7
Υποβληθέντα Σενάρια
6
Βέλτιστα Σενάρια
0
Επαρκή Σενάρια
1
Ανεπαρκή Σενάρια
28
Μέγιστος Αριθμός
25%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
11
Υποβληθέντα Σενάρια
7
Βέλτιστα Σενάρια
4
Επαρκή Σενάρια
0
Ανεπαρκή Σενάρια
45
Μέγιστος Αριθμός
24.44%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
11
Υποβληθέντα Σενάρια
8
Βέλτιστα Σενάρια
3
Επαρκή Σενάρια
0
Ανεπαρκή Σενάρια
46
Μέγιστος Αριθμός
23.91%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
39
Υποβληθέντα Σενάρια
17
Βέλτιστα Σενάρια
16
Επαρκή Σενάρια
6
Ανεπαρκή Σενάρια
179
Μέγιστος Αριθμός
21.79%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
16
Υποβληθέντα Σενάρια
12
Βέλτιστα Σενάρια
2
Επαρκή Σενάρια
2
Ανεπαρκή Σενάρια
75
Μέγιστος Αριθμός
21.33%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
34
Υποβληθέντα Σενάρια
15
Βέλτιστα Σενάρια
9
Επαρκή Σενάρια
10
Ανεπαρκή Σενάρια
180
Μέγιστος Αριθμός
18.89%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
46
Υποβληθέντα Σενάρια
17
Βέλτιστα Σενάρια
14
Επαρκή Σενάρια
15
Ανεπαρκή Σενάρια
250
Μέγιστος Αριθμός
18.4%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
17
Υποβληθέντα Σενάρια
12
Βέλτιστα Σενάρια
3
Επαρκή Σενάρια
2
Ανεπαρκή Σενάρια
96
Μέγιστος Αριθμός
17.71%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
5
Υποβληθέντα Σενάρια
1
Βέλτιστα Σενάρια
3
Επαρκή Σενάρια
1
Ανεπαρκή Σενάρια
29
Μέγιστος Αριθμός
17.24%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
35
Υποβληθέντα Σενάρια
11
Βέλτιστα Σενάρια
16
Επαρκή Σενάρια
8
Ανεπαρκή Σενάρια
230
Μέγιστος Αριθμός
15.22%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
9
Υποβληθέντα Σενάρια
8
Βέλτιστα Σενάρια
1
Επαρκή Σενάρια
0
Ανεπαρκή Σενάρια
63
Μέγιστος Αριθμός
14.29%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
13
Υποβληθέντα Σενάρια
6
Βέλτιστα Σενάρια
4
Επαρκή Σενάρια
3
Ανεπαρκή Σενάρια
92
Μέγιστος Αριθμός
14.13%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
4
Υποβληθέντα Σενάρια
3
Βέλτιστα Σενάρια
1
Επαρκή Σενάρια
0
Ανεπαρκή Σενάρια
29
Μέγιστος Αριθμός
13.79%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
79
Υποβληθέντα Σενάρια
51
Βέλτιστα Σενάρια
24
Επαρκή Σενάρια
4
Ανεπαρκή Σενάρια
613
Μέγιστος Αριθμός
12.89%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
15
Υποβληθέντα Σενάρια
5
Βέλτιστα Σενάρια
5
Επαρκή Σενάρια
5
Ανεπαρκή Σενάρια
121
Μέγιστος Αριθμός
12.4%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
23
Υποβληθέντα Σενάρια
9
Βέλτιστα Σενάρια
12
Επαρκή Σενάρια
2
Ανεπαρκή Σενάρια
206
Μέγιστος Αριθμός
11.17%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
5
Υποβληθέντα Σενάρια
3
Βέλτιστα Σενάρια
2
Επαρκή Σενάρια
0
Ανεπαρκή Σενάρια
48
Μέγιστος Αριθμός
10.42%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
4
Υποβληθέντα Σενάρια
2
Βέλτιστα Σενάρια
1
Επαρκή Σενάρια
1
Ανεπαρκή Σενάρια
48
Μέγιστος Αριθμός
8.33%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
19
Υποβληθέντα Σενάρια
7
Βέλτιστα Σενάρια
8
Επαρκή Σενάρια
4
Ανεπαρκή Σενάρια
309
Μέγιστος Αριθμός
6.15%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
12
Υποβληθέντα Σενάρια
11
Βέλτιστα Σενάρια
1
Επαρκή Σενάρια
0
Ανεπαρκή Σενάρια
217
Μέγιστος Αριθμός
5.53%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
3
Υποβληθέντα Σενάρια
0
Βέλτιστα Σενάρια
1
Επαρκή Σενάρια
2
Ανεπαρκή Σενάρια
68
Μέγιστος Αριθμός
4.41%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
7
Υποβληθέντα Σενάρια
2
Βέλτιστα Σενάρια
0
Επαρκή Σενάρια
5
Ανεπαρκή Σενάρια
195
Μέγιστος Αριθμός
3.59%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
2
Υποβληθέντα Σενάρια
1
Βέλτιστα Σενάρια
0
Επαρκή Σενάρια
1
Ανεπαρκή Σενάρια
67
Μέγιστος Αριθμός
2.99%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης
0
Υποβληθέντα Σενάρια
0
Βέλτιστα Σενάρια
0
Επαρκή Σενάρια
0
Ανεπαρκή Σενάρια
39
Μέγιστος Αριθμός
0%
Ποσοστό Ολοκλήρωσης