Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ραντεβού στην αυλή μας

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές γνωρίζουν καλύτερα  την χλωρίδα  και την πανίδα της αυλής του σχολείου. Εν συνεχεία και αφού αναφερθούν στη χρήση της αυλής δημιουργούν ομάδες, δίνουν ρόλους,βρίσκουν ανάλογες πληροφορίες και οργανώνουν τη δουλεία τους.Παράλληλα ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται σχετικά με την κομποστοποίηση. Ακόμη δημιου0γρούν, μέσω κόμικ, την αυλή που φαντάζονται και την οποία στο τέλος του σεναρίου θα δημιουργήσουν στο πραγματικό περιβάλλον ρου σχολικού τους χώρου.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να γνωρίσουν καλύτερα  τη χλωρίδα  και την πανίδα της αυλής του, διαμορφώντας δεξιότητες φροντίδας σχολικού κήπου και κατανοώντας την κοινωνική συνεισφορά της.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
90 λεπτά
Φάση 2: Αναζήτηση - Συγκέντρωση υλικού/Διεξαγωγή Έρευνας
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Υπολογιστών
90 λεπτά
Φάση 3: Δημιουργία κόμικ με θέμα "Την αυλή μας"
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Υπολογιστών
90 λεπτά
Φάση 4: Υλοποίηση δράσεων (Φύτευση – Αισθητική Αναβάθμιση)
Χώρος Διεξαγωγής: Η αυλή του σχολείου
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν καλύτερα τη χλωρίδα και την πανίδα της αυλής του σχολείου
  2. Να γνωρίσουν το κομπόστ (φυσική λίπανση).
  3. Να αναπτύσσουν επικοινωνίας και συνεργασίας – εργασίας σε ομάδα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
αυλή
κήπος
κομπόστ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Υπολογιστές, διαδίκτυο, ελεύθερο λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, ελεύθερο λογισμικό κατασκευής κόμικ
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΚΟΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΧΑΤΖΗΚΩΝΤΗ ΟΛΓΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Συντονιστής)