Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αποτελείται από δύο φάσεις: How much do you know about recycling? και Recycling flyer. Στην πρώτη φάση, οι μαθητές παρακολουθούν ένα σύντομο βίντεο σχετικά με την ανακύκλωση και επικαιροποιούν τις γνώσεις τους μέσω των δραστηριοτήτων που ακολουθούν. Στη δεύτερη φάση δουλεύουν σε ομάδες προκειμένου να φτιάξουν ένα φυλλάδιο με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στο θέμα της ανακύκλωσης.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σενάριο αναφέρεται στο πολύ σημαντικό θέμα της ανακύκλωσης και στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από το θέμα.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: How much do you know about recycling?
Χώρος Διεξαγωγής: Computer lab / Interactive whiteboard
45 λεπτά
Φάση 2: Recycling flyer
Χώρος Διεξαγωγής: Computer lab / Interactive whiteboard
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές πάνω στο θέμα της ανακύκλωσης
  2. Να εμπλέξει τους μαθητές στη δημιουργία ενός φυλλαδίου
  3. Να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές και την ανάληψη πρωτοβουλιών
  4. Να εξοικειώσει τους μαθητές με χρήσιμο λεξιλόγιο στην αγγλική για την ανακύκλωση
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
recycling
environment
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου μπορεί να γίνει στο Εργαστήριο Πληροφορικής ή στην αίθουσα με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα. Απαιτείται γρήγορη και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο.
Δημιουργός Σεναρίου: Κατελής Βίγκλας (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)