Ηλεκτρολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Δομικά μέρη ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς ρεύματος

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο παρουσιάζει τα δομικά μέρη  μιας μηχανής συνεχούς ρεύματος χωρίζοντας τα σε δύο κατηγορίες τα σταθερά και τα κινητά μέρη. Δίνεται η ονοματολογία και ο ρόλος τους στην λειτουργία της μηχανής.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Ονοματολογία μερών που απαρτιζουν μια ηλεκτρική μηχανή συνεχούς ρεύματος καθώς και ο ρόλος τους στην λειτουργία της μηχανής

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Περιγραφή σταθερών μερών μιας μηχανής Σ.Ρ.
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη ή σχολικό εργαστήριο
30 λεπτά
Φάση 2: Περιγραφή κινητών μερών μιας μηχανής Σ.Ρ.
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη ή σχολικό εργαστήριο
30 λεπτά
Φάση 3: Λειτουργία μηχανών Σ.Ρ.
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη ή σχολικό εργαστήριο
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζουν τα δομικά μέρη μιας ηλεκτρικής μηχανής συνεχούς ρεύματος
  2. Να ονομάζουν τα δομικά μέρη μιας ηλεκτρικής μηχανής συνεχούς ρεύματος
  3. Να περιγράφουν τον ρόλο των διαφόρων στοιχείων στην λειτουργία της μηχανής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
μηχανή συνεχούς ρεύματος
σταθερά μέρη
κινητά μέρη
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής σε συνδυασμό με projector. Εξίσου χρήσιμη θα ήταν και μια ηλεκτρική μηχανή συνεχούς ρεύματος σε ανάπτυγμα που συνήθως βρίσκεται σε κάθε εργαστήριο ηλεκτρικών μηχανών - εγκαταστάσεων
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΒΟΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (Συντονιστής)